Сандық әдістер: оқу құралы / А.У. Нуримбетов

(0) оқырман пікірі

ISBN: 978-9965-37-381-7

Категория:Математика

Авторлар: Нуримбетов Алибек

Оқу құралы білімгерлердің «Информатика», «Сандық әдістер» «Алгоритмдік тілдер және программалау» пәні бойынша білім алуы үшін дайындалған. Оқу құралы білімгерлерге сандық әдістер теориясы бойынша базалық білім беруді, теориялық білім негізінде жуықтап сызықтық теңдеулер жүйесін шешуді, функцияларды интерполяциялауды, сызықтық емес теңдеулерді шешуді, анықталған интегралдарды есептеуді, дифференциалдық теңдеулерді шешу және сандық әдістердің сапасы мен жинақталу жылдамдығын сипаттау жайлы қолданбалы мәселелерді шешуге бағытталған алгоритмдерді жүзеге асыруды үйретеді және қол данбалы программа жазу іскерлігін қалыптастыруды көздейді.

Пікіріңізді қалдырыңыз

Рейтинг